Hopp til innhold

Patruljene

"Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet." Slik skrev Baden-Powell i sin rapport etter Brownsea Island. "Vi delte guttene inn i patruljer med fem i hver, og med en av de eldste som patruljefører. Denne organiseringen var nøkkelen til vår suksess. Hver patrulje ble gitt det hele ansvar for patruljens oppførsel til enhver tid, i leiren og i terrenget. Patruljen var enheten i arbeid og lek, og hver patrulje hadde sitt leirområde."

Patruljesystemet er kjernen i speiderarbeidet i tropp, og består av 4-6 speidere som opererer som en selvstendig enhet. Etter hvor de er i læringsprosessen gis de mer og mer ansvar for seg selv, og etter hvert med å dra på turer alene uten noen voksen leder.

I Skedsmo bruker vi norrøne navn på patruljene våre. Og vi har patruljene:

Dåin (Hjort)

Ratatosk (Ekorn)

Bermur (Bjørn)

Hugin (Ravn)

Hafgufa (Hval)

Fenris (Ulv)

Alle 5. klassinger går i patrulje Rumpetroll som er aspirantpatruljen vår.