Hopp til innhold

Foreldreengasjement

Skedsmo speidergruppe er en foreldredrevet speidergruppe. Det betyr at de aller fleste voksne som er engasjert i speidergruppa er foreldre til speidere i gruppa og at alle speidere har minst én forelder som på en eller annen måte er engasjert i arbeidet vårt. Med et slikt solid foreldreengasjement gjør vi to ting: For det første sikrer vi at barna våre får et vi et sterkt og godt tilbud og speideropplevelser av høy kvalitet. For det andre fordeler vi ansvar og arbeidsbelastning på flere slik at vi har flere krefter å spille på og blir mindre sårbare ved sykdom eller bortfall av nøkkelpersoner blant foreldrene.

Vi foreldre kan engasjere oss på flere måter i speidergruppa, det er mange ulike hatter og roller som må fylles, oppgaver som må utføres og jobber som må gjøres.

Arbeidsgruppene settes opp på foreldremøte, eller ta kontakt med gruppeleder dersom du har ønsker om gruppe.

Lederpatruljen: Ledere i alle aldersinndelte enheter: Beverkolonien, Flokken, Stifinnere og Vandrere. Her kreves det et spesielt engasjement på fast basis. Les mer om speiderledelse her.
Hyttegruppa: Speiderhytta vår trenger løpende vedlikehold. Hyttegruppa organiserer dugnader og daglig drift av hytta i samarbeid med lederpatruljen.
Bålplassgruppa: Bålplassen vår trenger løpende vedlikehold. Blplassgruppa organiserer dugnader og draglig drift av bålplassen i samarbeid med lederpatruljen. Gruppa organiserer også jevnlig tilsyn av bålplassen.
Materialforvaltergruppa: Vi har utstyr plassert på speiderhuset vårt og på fjernlager. Dette trenger løpende vedlikehold, oversikt over bruk og vurdering av nye innkjøp i samarbeid med lederpatruljen. Gruppa har også vaktplan for jevnlig støvsuging av lokalene på speiderhuset.
Arrangementgruppa: Denne gruppa er en praktisk støtte ved våre arrangementer og sørger for at speidere og ledere får mat og drikke når vi deltar på 17. mai, Sagelvafestivalen, Husebymarkedet og familiedagen. Gruppa organiserer flagging 1., 8. og 17. mai. Gruppa stiller som STAB ved behov på kurs i regi av Romerike krets. Gruppa jobber i samarbeid med gruppeleder.