Hopp til innhold

Ordensregler på møter og turer

For at alle skal trives og føle seg trygge på både møter og turer, så er vi nødt til å ha noen kjøreregler for hvordan man oppfører seg.

Vi forventer at du:

  • har en positiv innstilling og en hyggelig tone og språkbruk
  • holder avtaler og hører på beskjeder fra ledere
  • følger med på klokken og kommer til tiden
  • utfører oppgaver og følger programmet som er gitt
  • gjør ditt beste for at bidra til alle får en fin speideropplevelse
  • IKKE har med seg mobiltelefon eller andre forstyrrende gjenstander, dersom det ikke er gjort en egen avtale med leder om dette

Dersom en speider ikke klarer å forholde seg til disse reglene, og etter muntlig varsel fra leder fremdeles ikke forholder seg til dette, kan ansvarlig leder velge å sende hjem speideren fra møtet eller tur. Lederen vil ta en avgjørelse i hver enkelt sak, og avgjørelsen er absolutt. Speideren blir da sendt hjem/skal hentes av foreldre så snart som mulig.

For mobiltelefoner eller andre forstyrrende gjenstander forbeholder vi oss muligheten til å inndra disse under møtet/turen. Disse vil bli utlevert når møtet eller turen er ferdig.

Speidergruppa tar ikke ansvar for privat utstyr som speideren har med seg, og vil ikke erstatte ødelagt eller mistet utstyr.