Hopp til innhold

Speiding er for alle!

Til høsten kommer troppen til å samarbeide med Cerebral Pareseforeningen Oslo og Akershus, og vi kommer til å jobbe for å få til en egen patrulje i troppen for de som har denne utfordringen. Vi tenker at dette kommer til å bli et kjempespennende samarbeid, med noen utfordringer om å tilrettelegge møter og aktiviteter- men mest moro og lærerikt.

Cerebral parese er en samlebetegnelse på hjerneskader som kan gi større eller mindre utfordringer i forhold til bevegelse og kommunikasjon, og skaden har gjerne oppstått som en følge av oksygenmangel.

Målet er å drive helt vanlig speiding med ungdom som har noen spesielle utfordringer. Samarbeidet kommer derfor ikke til å redusere eller endre den speidingen vi allerede driver med, men enkelte møter eller turer vil kunne kreve noe tilrettelegging eller alternative opplegg. Hvordan dette kommer til å fungere i praksis må vi finne ut av underveis.

Dette vil uansett være spennende og lærerikt for alle parter, både speidere og ledere - og det er jo akkurat det speiding skal være!

Les mer om cerebral parese:
http://www.cp.no/om-cerebral-parese/hva-er-cp/
https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/cerebral-parese/